YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Η ομάδα Οι αρχιτέκτονες της Φάλαινας ιδρύθηκε το 2005 από τις Ίριδα & Λήδα Λυκουριώτη. Είναι ένα γραφείο αρχιτεκτονικής με έδρα στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες, το οποίο εκπονεί έρευνα, σχεδιασμό και υλοποίηση αντικειμένων και οικοδομημάτων. Το ενδιαφέρον τους στρέφεται  στη μελέτη και την παρατήρηση των κοινωνικών και πολιτισμικών πρακτικών που καθορίζουν την παραγωγή και τις συνήθειες χρήσης των αντικειμένων και των οικοδομημάτων στις πόλεις ή την ύπαιθρο. Επιθυμούν, αυτά που εκείνες που φέρνουν σε αυτόν τον, προς το παρόν, κόσμο της συσσώρευσης, να ενσωματώνονται καλύτερα στην καθημερινότητα και τις συμπαθείς ή όχι ρουτίνες της.

A Whale’s architects office was founded in 2005 by Iris & Leda Lykourioti. It is an architectural practice based in Athens and Brussels doing research, objects and edifices. Their interest focuses on the social and cultural practices behind the making and the habitual use of objects and edifices within the urban and the rural environment. They aspire that the works they, themselves, deliver in this world -so much occupied, at the moment, with the practice of accumulation- will be better integrated into ordinary life and its, sometimes, annoying routines.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY