ΑΠΟ ΤO ΧΩΡΟ ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΑ ΕΥΦΥΗ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση μας είναι ότι, η μορφή του αρχιτεκτονικού χώρου κατασκευάζει, ενισχύει ή αποκλείει σχέσεις ανάμεσα σε υποκείμενα.
Εισάγοντας την παρουσία της φάλαινας*, στρέφουμε την προσοχή, από το χώρο μηχανή που με πάθος υποστήριξε ο μοντερνισμός στο χώρο θηλαστικό, στο χώρο που γεννάει σχέσεις.
#
ΧΡΗΣΤΗΣ
Ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί το χώρο είναι ο βιρτουόζος* των καθημερινών πράξεων χρήσης του.
#
ΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ατενίζοντας την θάλασσα των ακατάστατων αντικειμένων του σπιτιού μας, σχεδιάζουμε ένα χώρο συγκεκριμένων αλλά όχι υποχρεωτικών χρηστικών δυνατοτήτων.
Η κάτοψη περιέχει μόνο έναν αστερισμό* σημείων, ελεύθερους συνδυασμούς των οποίων ενεργοποιεί συγκυριακά ο επισκέπτης-κάτοικος, ως ευφυές θηλαστικό, μέσα από τα γεγονότα της καθημερινότητας: κοιτώντας, μιλώντας ή ακούγοντας κάτι ή κάποιον που βρίσκεται εκεί.
#
*ΦΑΛΑΙΝΑ
Σας παραπέμπουμε στις πρώτες σελίδες της εισαγωγής του βιβλίου Μόμπυ Ντικ ή Η Φάλαινα (1851) του Herman Melville και στα αποσπάσματα του βιβλιοθηκαρίσκου.
Το γεμάτο πάθη φαλαινοθηρικό ταξίδι ξεκινάει με αποσπάσματα, με τα οποία η μεταφυσική και ο δυτικός ορθολογισμός έχει δαιμονολογήσει και κυνηγήσει ένα από τα εξυπνότερα και σημαντικότερα για τη φύση θηλαστικά, τη σπερμοφάλαινα.
Στην ίδια εισαγωγή αναφέρεται η ετυμολογία της λέξης whale. Η καταγωγή της από τη λέξη hval (σουηδικά και δανέζικα) δείχνει ότι η ονομασία του κήτους προέρχεται από τη στρογγυλότητα και τη δυνατότητα περιστροφής του σώματός: στα δανέζικα hvalt σημαίνει θολωτός ή θολοσκέπαστος.
#
*ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΣ, *ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ
Αναφερόμαστε στο μνημειώδες ποίημα του Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’ abolira le hazard (1897).
‘Ο Mallarmé οδηγεί την ποιητική γλώσσα σε κίνηση, η οποία δείχνει τον εαυτό της επάνω σε μία λευκή σελίδα, μέσα από προσεκτικά υπολογισμένους και παρόλα αυτά συγκυριακούς αστερισμούς’.
‘Ο ίδιος ο Mallarmé ξεκινάει το έργο του Igitur ou la folie d’ Elbehnon (1869), με τη φράση: ‘Αυτή η Ιστορία απευθύνεται στην ευφυΐα του αναγνώστη, η οποία σκηνοθετεί, η ίδια, τα πράγματα’ (Ce Conte s’adresse à l’Intelligence du lecteur qui met les choses en scène,elle-même)…
Μας προετοιμάζει για το έργο, το οποίο μετατρέπεται σε μία παράσταση εκτελεσμένη από έναν βιρτουόζο -λέξεων, στο Un coup de dés. Οι λέξεις ρίχνονται σαν μια ζαριά επάνω στον χώρο των πιθανοτήτων που φέρει η λευκή σελίδα, ενώ ταυτόχρονα τοποθετούνται με εξαιρετική ακρίβεια, μέσα σε ένα χώρο δράσης της κίνησης της γλώσσας’.
Αποσπάσματα από:
Sabine Folie, ‘Writing Turned Image. An Alphabet on Pensive Language’, στο Un Coup de Dés. Writing Turned Image. An Alphabet on Pensive, ed. Sabine Folie, Köln, Generali Foundation Wien, Verlag der Buchhandlung Walther König, 2008, σελ. 224-234.
FROM SPACE AS A MACHINE TO INTELLIGENT MAMMALS

Our architectural stance focuses on the idea that architectural forms build up, reinforce or exclude relations between human subjects.
Introducing the presence of the whale*, we redirect intellectual attention from the definition of space as a machine, a notion passionately supported by modernism, to the description of space as a mammal, meaning space which gives birth, delivers human relationships.
#
USER
The person who uses architectural space is the virtuoso* who orchestrates his/ her own everyday life actions in it.
#
DESIGN STANCE
Admiring the sea of the jumbled objects in our house, we design specific but not compulsory probabilities of use.
The plan contains only a constellation* of points in space, free combinations of which are contingently activated by the user-inhabitant. He/She, being the intelligent mammal in reference, activates the contingent combinations by performing the simple habits of everyday life: looking at, talking to, listening to something or someone who is present there.
#
*THE WHALE
We recommend the Sub-Sub-Librarian’s extracts in Moby Dick or The Whale’s introduction, written by Herman Melville in 1851.
The passionate whale-hunting journey begins only after the reader gets familiar with quoted passages, extracted from the international literature of the time.
These lines exemplify how both western metaphysics and rational thinking have been pursuing and hunting one of nature’s most intelligent and significant mammal, the sperm whale.
In the same introduction the etymology of the word whale is clarified, suggesting its origin from the Swedish and Danish word hval: the animal is named from roundness or rolling, for hvalt in Danish means arched or vaulted.
#
*VIRTUOSO, *CONSTELLATION
Our reference is Stéphane Mallarmé’s poetic masterpiece, Un coup de dés jamais n’ abolira le hazard (1897).
Mallarmé set ‘poetic language in motion, manifesting itself on the white sheet of paper in precisely calculated and yet contingent constellations’.
He begins ‘’Igitur ou la folie d’ Elbehnon (1869), stating that ‘This Story is addressed to the Intelligence of the reader which stages things itself’ (Ce Conte s’adresse à l’Intelligence du lecteur qui met les choses en scène,elle-même), preparing us for the play, subsequently developed to a virtuoso performance in Un coup de dés, of words –posited in the possibility space of the movement of the blank sheet of paper, thrown like a roll of the dice and yet as it were of absolute precision –in a performative space of the movement of language’’.
From:
Sabine Folie, ‘Writing Turned Image. An Alphabet on Pensive Language’, στο Un Coup de Dés. Writing Turned Image. An Alphabet on Pensive, ed. Sabine Folie, Köln, Generali Foundation Wien, Verlag der Buchhandlung,
Walther König, 2008, pp. 224-234.